Drogi Kliencie!
 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Twoim administratorem danych osobowych jest: BMG Goworowski spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Łużycka 9 81-537 Gdynia, REGON: 221967840.

W zależności od tego, w jakim zakresie będziesz naszym Klientem oraz z jakiego rodzaju usług skorzystasz, Administratorem Twoich danych osobowych może być także:

  • Mazda Motor Logistics Europe Naamloze Vennootschap (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Willebroek, Belgia – prowadząca działalność gospodarczą za pośrednictwem oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o. o. oddział w Polsce ul. Postępu 14b 02-676 Warszawa, REGON: 14119171700000 - dalej nazywana: Mazda;
  • Mercedes-Benz Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, dalej zwaną MBPL;
  • Mercedes Benz Leasing spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, dalej zwaną MB Leasing;
  • Mercedes Benz Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, dalej zwaną MB Bank.

Zasady przetwarzania Twoich danych przez Mazda i MBPL, MB Leasing i MB Bank, będącą samodzielnym i odrębnym administratorem Twoich danych, określa odrębna klauzula informacyjna, – która zostanie Ci przedstawiona, w przypadku gdy będzie miało to zastosowanie.
 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.


Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:          

• zawarcie i realizacja umowy (np. umowy sprzedaży samochodu lub części zamiennych czy umowy o świadczenie usług serwisowych),

• marketing bezpośredni, inny niż newsletter (np. polegający na telefonicznym informowaniu o ofertach Administratora, w tym oferowaniu Ci dystrybuowanych przez nas towarów i usług naszych partnerów, w szczególności pojazdów i powiązanych z nimi produktów oferowanych w ramach naszej sieci dealerskiej),

• przesyłanie newslettera (np. zawierającego informacje o promocjach lub ofertach specjalnych Administratora),

Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług.


Podstawa przetwarzania danych:

• umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

• ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

• Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

• masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• masz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie danych serwisowych odczytanych z komputera pokładowego Twojego pojazdu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

• masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),


Podanie danych:

• Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy


Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

• brak możliwości dokonania zakupu,

• brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,

• brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.


Możliwość cofnięcia zgody:

• w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.


PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.


OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub

• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez którąkolwiek ze stron lub

• cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.


TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

• dostępu do Twoich danych osobowych,

• ich sprostowania,

• usunięcia,

• ograniczenia przetwarzania,

• żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych:

• osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;

• podmioty powiązane kapitałowo z BMG Goworowski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni;

• Mercedes-Benz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i podmioty powiązane w tym inni dealerzy Mercedes Benz w Polsce, Mercedes Benz Leasing spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mercedes – Benz Bank Polska SA;

• Mazda Motor Logistics Europe sp. z o. o. oddział w Polsce i podmioty powiązane w szczególności inni dealerzy Mazdy w Polsce;

• towarzystwa ubezpieczeniowe, których agentem jest Administrator;

• inne instytucje finansowe oferujące finansowanie pojazdów sprzedawanych przez Administratora;

• podmiot zapewniający system mailingowy;

• organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Napisz na adres e-mail: rodo@auto.pocztabmg.pl


Kontakt Jazda testowa Oferta

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.